COVID-19 infikovaný

Celkom ľudí uviedlo, že boli pozitívne testovaní na COVID-19 a mali príznaky.

Symptómy

Výsledky testov

Celkom ľudí uviedlo, že boli testovaní na COVID-19.

Blízky kontakt

Celkom ľudí uviedlo, že boli v blízkom kontakte s osobou pozitívne testovanou na COVID-19.

Symptómy

Kľúčové dáta

Z tých, ktorí uviedli, že boli v úzkom kontakte s pozitívne testovaným na COVID-19:

0 %

uviedli, že zažívali 2 najčastejšie sa vyskytújuce symptómy medzi infikovanými.

0 %

uviedli, že zažívali 3 najčastejšie sa vyskytújuce symptómy medzi infikovanými.

Všetký príspevky

Celkom ľudí uviedlo, že malo symptómy.

Symptómy

Kľúčové dáta

Každý, kto odoslal údaje, má tiež:

2 %

uviedli, že zažívali 2 najčastejšie sa vyskytújuce symptómy medzi infikovanými.

0 %

uviedli, že zažívali 3 najčastejšie sa vyskytújuce symptómy medzi infikovanými.

Celkový počet odoslaných hlásení

Pozitívne výsledky testu a blízky kontakt

Podklady k dátam na objasnenie

Niektoré otázky a možnosti neboli predtým súčasťou formulára:

Pridaný do formulára
V blízkom kontakte s infikovaným 16. marca
Symptóm: Bolesť hlavy 16. marca
Symptóm: Bolesť hrdla 16. marca
Symptóm: Strata chuti 17. marca
Symptóm: Strata čuchu 17. marca
Symptóm: Vlhký kašeľ 17. marca
Symptóm: Nádcha alebo plný nos 17. marca
Symptóm: Nevoľnosť alebo zvracanie 23. marca
V karanténe na príkaz vlády 27. marca
V karanténe kvôli infikovaniu COVID-19 vírusom 27. marca