Ochrana súkromia

Tento dokument vám objasní, aké informácie o vás uchovávame, rovnako aj dôvod ich uchovávania. Informácie používame na zobrazovanie štatistických údajov vo forme tabuliek, grafov a prezentácií na mapových podkladoch. Všetky údaje sú anonymizované.

Zoznam uchovávaných informácií

Pohlavie

Údaj ukladáme, aby sme vedeli v štatistikách vyhodnotiť rozdiel medzi pohlaviami. Formulár ponúka aj možnosť neposkytnúť tento údaj.

Veková kategória

Údaje ukladáme, aby sme vedeli v štatistikách vyhodnotiť zdravotný stav podľa vekových kategórií.

Poštové smerovacie číslo

Údaj ukladáme, aby sme verejnosti poskytli prehľad o tom, koľko ľudí má príznaky v oblasti, kde žijú.

Výsledky testovania na prítomnosť koronavírusu

Údaj o tom, či ste boli testovaný a aké sú výsledky testu. Na základe poskytnutých informácií počítame percento účastníkov, ktorí prejavia príznaky.

Symptómy

Údaje o tom, aké máte symptómy prítomnosti vírusu Covid-19, či môžete byť potenciálne infikovaný. Dátum prvých príznakov naznačuje, ako dlho môžete byť nákazlivý pre vaše okolie. Údaje spracúvame v kompletne anonymizovanej podobe. Vďaka tomu môže verejnosť získať prehľad o možnom neoficiálnom počte nakazených.

Cookies

Cookies používame na ukladanie údajov návštevníkov v ich vlastnom prehliadači. To umožňuje používateľom sa opäť prihlásiť a aktualizovať zmenu svojho zdravotného stavu. Pred uložením údajov vždy žiadame o povolenie na ich používanie.

Vymazanie údajov

Na serveri neuchovávame žiadne osobné údaje používateľov. Keďže všetky uchovávané údaje sú plne anonymné, nie je ani možné požiadať o ich vymazanie.

Analytické údaje

Na získanie prehľadu o používaní webovej stránky používame Simple Analytics. Táto služba neuchováva žiadne osobné údaje ani nevyužíva cookies. Analytické dáta sú verejne dostupné na https://simpleanalytics.com/coronastatus.sk

Máte ďalšie otázky?

Kontaktuje nás cez: